Mal-eko zajmuje się odbiórem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych

Aktualności

planeta w rekach ludzi

Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe „MAL-EKO” Grzegorz Malinowski realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Utylizacyjno – Transportowego „MAL-EKO” Grzegorz Malinowski”, który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19.
Planowanym efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 67.582,44 PLN.
Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 67.582,44 PLN.

mal-EKO

pracujemy dla Was z pasją…

maleco

Masz jakiekolwiek pytania?

Skontaktuj się z nami
Call Now Button