Mal-eko zajmuje się odbiórem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych

Aktualności

planeta w rekach ludzi

Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe „MAL-EKO” Grzegorz Malinowski realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Utylizacyjno Transportowego „MALEKO” Grzegorz Malinowski”, który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efetem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 67 582,44 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 67 582,44 PLN

Uwaga nowe miejsce prowadzenia działalności.

W systemie BDO, nalezy wybrać numer MPD 0002/000041290 by wygenerować kartę przekazania odpadu KPO.

Ogłoszenie

Harmonogram odbiorów oraz zasady awizacji odpadów.
1) wybierz dzień tygodnia odpowiedni dla danego rejonu odbiorów
2) wygeneruj kartę KPO na dzień przed terminem odbioru odpadów
3) nie dokonuj awizacji telefonicznej po terminie 20.04.2020 roku
4) zasada zgłaszania wywozu odpadów w system BDO obowiązuje od dnia 20.04.2020 roku

maleco

Masz jakiekolwiek pytania?

Skontaktuj się z nami
Call Now Button