Mal-eko przedsiembiorstwo Utylizacyjno Transportowe

Usługi

zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych
profesjonalne i kompleksowe niszczenie dokumentów niearchiwalnych
dzierżawa kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów.

planeta w rekach ludzi

Zbieranie i transport

odpady gromadzone są w odpowiednich pojemnikach,
a następnie odbierane specjalistyczną flotą
samochodową i dostarczane do sortowni znajdującej się
na terenie Firmy.

Dostępne rodzaje pojemników:
worek big-bag – 1m3
kosz siatkowy – 8m3
kontener – 18m3
prasokontenery mobilne: 16m3, 18m3
prasokontenery stacjonarne: 32m3, 40m3.

Istnieje możliwość dodatkowej dzierżawy pojemników i kontenerów na okazjonalne zbieranie odpadów.

Zagospodarowanie:

dokonujemy kompleksowego zagospodarowania
odpadów opakowaniowych z:
papieru
kartonu
folii LDPE
tworzyw sztucznych.

Niszczenie dokumentów niearchiwalnych:

usługa skierowana jest do: podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych i samorządowych. Niszczenie obejmie: archiwa, dokumenty księgowe oraz dokumentację bieżącą, która straciła walor aktualizacji, np. błędnie wydrukowane: umowy, oferty, faktury, etc. W ramach realizacji usługi odbieramy dokumenty od Zamawiającego, a następnie transportujemy w zaplombowanych, bezpiecznych workach do siedziby Firmy. Nasi Pracownicy wykonujący usługę są odpowiednio przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych. Przez cały czas wykonywania usługi, zapewniamy możliwość osobistego nadzoru. Niszczenie dokumentów niearchiwalnych wykonywane jest na niszczarce typu H200CP4, norma DIN 66399, poziom bezpieczeństwa P-4. Po dokonanym zniszczeniu, na życzenie Zamawiającego, wystawiamy „Certyfikat Zniszczenia”.

maleco

Masz jakiekolwiek pytania?

Skontaktuj się z nami
Call Now Button