Mal-eko zajmuje się odbiórem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych

Wsparcie

Kilka słów o BDO…

planeta w rekach ludzi

BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska na podstawie z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797). Celem systemu BDO jest przeciwdziałanie nieprawidłowościom w sektorze gospodarki odpadami, walka z szarą strefą, dzikimi wysypiskami śmieci oraz poprawa poziomu recyklingu. Obowiązkiem wpisu do BDO oraz prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości odpadów objęte są podmioty, które:

– wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
Wpis do Rejestru BDO powinny posiadać podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa dopuszcza jednak pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku rejestracji.

Możemy dołożyć swoja cegiełkę, aby chronić środowisko naturalne.
Zróbmy to razem!

Wszystkie informacje dotyczące systemu BDO znajdą Państwo na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/

Poniżej prezentujemy wybrane dla Państwa instrukcje i filmy.

FILMY – KROK PO KROKU SYSTEM BDO

Film instruktażowy - Nawigacja po systemie BDO

Instrukcja logowania do systemu BDO oraz przypisywania konta podmiotu do użytkownika

Instrukcja karta ewidencji odpadów

Film instruktażowy - Dodawanie miejsc prowadzenia działalności w BDO

maleco

Masz jakiekolwiek pytania?

Skontaktuj się z nami
Call Now Button